12 Ιαν 2012

Μανδαρίνος (Aix galericulata) ένας σπάνιος επισκέπτης στη λίμνη της Καστοριάς
Τις τελευταίες μέρες έκανε την εμφάνιση του ένας σπάνιος επισκέπτης στη λίμνη της Καστοριάς. Πρόκειται  για  ένα Μανδαρίνο (Aix galericulata) μια πάπια Ασιατικής προέλευσης η οποία έχει εισαχθεί σε λίμνες της Αγγλίας και έχει εγκλιματιστεί.
Αρκετά από αυτά δραπετεύουν  με άλλα είδη πάπιας από τις περιοχές που έχουν εισαχθεί και περιπλανώνται σε λίμνες και ποτάμια  τις Ευρώπης.
Στην Ελλάδα παρατηρείται πολύ σπάνια. 
Στο τέλος του Δεκέμβρη του 2011 παρατηρήθηκε στη λίμνη των Ιωαννίνων ένα άτομο παρέα με Πρασινοκέφαλες (Anas platyrhynchos) πιθανόν να είναι το ίδιο πουλί με αυτό που ήρθε στη λίμνη της Καστοριάς.