16 Ιουλ 2009

Αναπαραγωγή Λευκοπελαργών (Ciconia ciconia) στον Νομό Καστοριάς

Ολοκληρώθηκε και φέτος η αναπαραγωγή Λευκοπελαργών (Ciconia ciconia) στο Νομό Καστοριάς.
Συγκεκριμένα αναπαράχθηκαν 9 ζευγάρια από τα οποία το 1 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς μικρά.
Το σύνολο των Πελαργών που παρατηρήθηκε ήταν 38 άτομα από τα οποία τα 18 ήταν ενήλικα και τα 2ο νεαρά.


Προετοιμασία για το πρώτο πέταγμα

4 Ιουλ 2009

Νέοι κάτοικοι στη λίμνη της Καστοριάς

Κυκνάκια ( Cygnus olor)

Ολοκληρώθηκε η αναπαραγωγική περίοδος των πουλιών στη λίμνη της Καστοριάς και σχεδόν σε όλη την λίμνη βλέπεις γονείς να προσέχουν και να μαθαίνουν στα μικρά πως να βρίσκουν την τροφή αλλά και πως να προφυλάγονται από πιθανούς εχθρούς.

Σκουφοβουτηχτάρι ( Podiceps cristatus)

Φαλαρίδα (Fulica atra)

Γκισάρι (Aythya ferina)

Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta)

Σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea)


Αναπαραγωγή Κύκνων

Ολοκληρώθηκε και φέτος η αναπαραγωγή των Κύκνων στη λίμνη της Καστοριάς. Συγκεκριμένα φώλιασαν επτά ζευγάρια τα νεαρά που γεννήθηκαν ήταν 31 από τα οποία μόνο 5 ήταν λευκά.

Επίσης παρατηρήθηκαν και δακτυλιωμένοι Κύκνοι οι οποίοι είχαν ζευγαρώσει. Αυτοί ήταν ο 26 με τον 30 με 5 μικρά και ο 35 με τον 36 με 4 μικρά από τα οποία έζησαν τα 3.